ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

పౌలు మన విశ్వాసానికి కేంద్రంగా లేని విషయాలను గూర్చి వ్యక్తులపై తీర్పు తీర్చడము గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఇలాంటి విషయాలపై తీర్పు తీర్చడం ఎవరి పని అని ఆయన మనకు గుర్తుచేస్తున్నాడు . మనం తీర్పు చెప్పే వ్యక్తి వాస్తవానికి ప్రభువుకు చెందినవాడని మరియు ఆ వ్యక్తిపై తీర్పు చెప్పే హక్కు మనకు ఎలా ఉందని కూడా అతను గుర్తు చేస్తాడు. కాబట్టి తరచుగా మనం ఇతరులతో తప్పును కనుగొంటాము , మన స్వంత జీవితంలో కఠోరమైన పాపంతో ఎప్పుడూ అలా వ్యవహరించలేము కానీ కొన్ని అసంబద్ధమైన విషయాల గురించి ఇతరులపై తీర్పు చెప్తావుంటాము . మనం ఎవరిపై తప్పుగా తీర్పు ఇస్తున్నామో, మనం చేసే ప్రతి పనికి మనం దేవునికి సమాధానం ఇస్తామని గుర్తుంచుకోండి.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నన్ను క్షమించుము. నాకు అలా చేయడానికి హక్కు లేదా అధికారం లేనప్పుడు నేను ఇతరులపై తప్పుగా తీర్పు ఇచ్చానని అంగీకరిస్తున్నాను. వారిని విమోచించడానికి యేసు చనిపోయాడని నాకు తెలుసు. మీరు వారిని ప్రేమిస్తున్నారని మరియు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నారని నాకు తెలుసు. దయచేసి నన్ను మీ పిల్లలకు ప్రోత్సాహకంగా ఉపయోగించుకోండి, కానీ ఎప్పుడూ అడ్డంకిగా ఉండనియ్యకుడి . యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు