ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลพูดถึงการตัดสินคนอื่นในเรื่องที่ไม่ใช่หัวใจหลักของความเชื่อของเรา เปาโลเตือนเราว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นหน้าที่ของใครกัน ขององค์เจ้าชีวิตไม่ใช่หรือ เปาโลยังถามอีกว่าคนที่เรากำลังตัดสินนั้นเป็นขององค์เจ้าชีวิตไม่ใช่หรือ แล้วเรามีสิทธิ์อะไรไปตัดสินเขา บ่อยครั้งที่เรามักจะจับผิด หรือตัดสินคนอื่นในเรื่องที่ไร้สาระ แต่เราคิดว่าสำคัญ แต่ไม่เคยจัดการกับความผิดที่ซ่อนอยู่ของตัวเองเลย อย่าลืมว่าเราจะต้องให้การเกี่ยวกับการกระทำของเราต่อพระเจ้า เหมือนกับคนที่เราไปตัดสินนั้น ยิ่งถ้าเราตัดสินคนอื่นอย่างไร้ความปราณี องค์เจ้าชีวิตก็จะตัดสินเราอย่างนั้นเหมือนกัน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า ที่ไปตัดสินคนอื่นทั้งๆที่ไม่มีสิทธิ์หรืออำนาจที่จะทำแบบนั้น ข้าพเจ้ารู้ว่าพระเยซูตายเพื่อช่วยกู้พวกเขา ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์รักพวกเขาและมีแผนงานสำหรับพวกเขาแต่ละคน โปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะเป็นกำลังใจ ไม่ใช่เป็นอุปสรรคสำหรับลูกๆของพระองค์ อธิษฐาน ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น