ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఈ వాక్యం నాకు కష్టంగా ఉంది, ఎందుకంటే నేను చాలా ధన్యుడిని అని నాకు తెలుసు. ఇబ్బంది మరియు బాధ అనేది ప్రస్తుతం నా పదజాలంలో భాగంగా కనిపించడం లేదు. కానీ ప్రపంచంలోని అనేక ప్రదేశాలలో ఈ ప్రకటన దాడికి గురవుతున్న మరియు హింస మరియు బహుశా మరణం యొక్క ముప్పుతో జీవించే క్రైస్తవుల విషయంలో నిజమని నాకు తెలుసు. అయితే సాతాను బెదిరింపుల కంటే దేవుని పట్ల వారి ప్రేమ మరియు విధేయత పట్ల వారి నిబద్ధత గొప్పది ఎందుకంటే దేవుని చిత్తమే వారికి సంతోషం.

నా ప్రార్థన

గంభీరమైన మరియు పరిశుద్ధ దేవా, హింసలో ఉన్న మీ సంఘాన్ని ఆశీర్వదించమని మరియు విముక్తి చేయమని నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. కానీ తండ్రీ, భౌతిక విమోచనం రాకపోతే, జీవితంలో రాజీకి లొంగిపోయే ముందు మరణంలో విశ్వాసపాత్రంగా ఉండాలని నేను మరియు నా సోదరులు మరియు సోదరీమణుల కోసం నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. దయచేసి మా విశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేయండి. మేము నమ్ముతాము కానీ మా అవిశ్వాసానికి సహాయం చేయండి . విధేయత చూపడానికి మీ ఆత్మ ద్వారా మాకు అధికారం ఇవ్వండి. మేము పడిపోయినప్పుడు మమ్మల్ని క్షమించండి. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా,తప్పి పోకుండా మమ్మల్ని మీ మహిమాన్వితమైన సన్నిధికి తీసుకువెళ్ళండి . నేను నా రక్షణను మరియు నిరీక్షణను కనుగొన్న యేసు నామంలో దీనిని ప్రార్థిస్తున్నాను.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change