ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నీరు ! అలసిపోయిన మరియు దాహంతో ఉన్నవారికి ఆ విలువైన బహుమతి. నీరు ! మనందరికీ అవసరమైన రిఫ్రెష్‌మెంట్. యేసు, అయితే, మనం తీసుకువెళ్లాల్సిన అవసరం లేదా శుద్ధి చేయాల్సిన అవసరంలేని నీటిని అందిస్తున్నాడు , ఇది మనలో ఉన్న నీరు. ఇది పరిశుద్ధాత్మ మనకు తీసుకువచ్చే నీరు. ఇప్పుడు మొదలై ఎప్పటికీ నిలిచి ఉండే నిత్యజీవాన్ని ఇచ్చే నీరు ఇదే!

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నేను క్రైస్తవునిగా మారినప్పుడు యేసు నాలో నివసించడానికి పరిశుద్ధాత్మను పంపాడని నాకు తెలుసు. నా మొండి చిత్తాన్ని మరియు నా పాపపు కోరికలను ఆత్మ శక్తితో అధిగమించాలని మరియు మీ రిఫ్రెష్ ఉనికిని తెచ్చే ఆనందం మరియు విశ్వాసాన్ని నా జీవితం ప్రదర్శిస్తుందని నేను అడుగుతున్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change