ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

น้ำ! เป็นของขวัญมีค่าสำหรับคนที่เหน็ดเหนื่อยและกระหาย น้ำเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้เราสดชื่น พระเยซูให้น้ำที่เราไม่ต้องแบก หรือทำให้สะอาดก่อน น้ำนี้อยู่ในบ่อในตัวเรา น้ำนี้เป็นน้ำที่พระวิญญาณนำมาให้เรา น้ำนี้ให้ชีวิตนิรันดร์ที่เริ่มแล้วตอนนี้และจะคงอยู่ตลอดไป

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์รู้ว่าพระเยซูส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มาอยู่ในข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์มาเป็นคริสเตียน ขอให้อำนาจของพระวิญญาณเอาชนะใจที่ดื้อด้านและความต้องการที่เป็นบาปของข้าพระองค์ และชีวิตของข้าพระองค์จะแสดงความชื่นชมยินดี และความมั่นใจในการอยู่ด้วยของพระองค์ที่ฟื้นฟูข้าพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น