ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

น้ำ! เป็นของขวัญล้ำค่าสำหรับคนที่เหน็ดเหนื่อยและกระหาย น้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต มันนำความสดชื่นมาให้ แต่พระเยซูได้เสนอน้ำที่แตกต่างให้กับเรา ชนิดที่ไม่ต้องแบกหามหรือกรองเลย แต่มันจะเป็นน้ำพุที่พุ่งขึ้นอยู่ภายในเรา เป็นน้ำที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เอามาให้กับเรา เป็นน้ำที่นำชีวิตที่อยู่กับพระเจ้าตลอดไปมาให้ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้และตลอดไปชั่วนิจนิรันดร์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้ารู้ว่าพระเยซูส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในตัวข้าพเจ้าตอนมาเป็นคริสเตียน ขอให้ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณที่อยู่ในตัวข้าพเจ้า ทำให้ความดื้อดึงและการอยากทำบาปของข้าพเจ้าพ่ายแพ้ราบคาบไป จนเกิดเป็นความชื่นชมยินดีและความมั่นใจที่เกิดจากการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change