ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่ว่าปีนี้จะเริ่มต้นด้วยความสดใสหรือมีแผนการที่สุดยอดแค่ไหนก็ตาม ถ้าไม่มีพระเจ้าร่วมอยู่ด้วย ก็ไม่ต้องหวังว่าปีนี้จะรุ่งโรจน์ฝ่ายจิตวิญญาณ ในเมื่อเราได้รับของขวัญที่พิเศษนี้(คือพระเยซูแล้ว) ก็ให้เราอุทิศตัวในการรับใช้องค์เจ้าชีวิต ในขณะที่เราวางแผนสำหรับอนาคต ให้เราแน่ใจว่าแผนการเหล่านั้น สอดคล้องกับสิ่งที่พระยาห์เวห์บอกไว้ในพระคัมภีร์ และเป็นการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเกิดจากการอธิษฐานใคร่ครวญถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำ ขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งการอธิษฐาน ขอเน้นอธิษฐานสามหัวข้อนี้ คือ หนึ่ง เชิดชูพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอด สอง การเยียวยารักษาโลกที่แตกสลายของเรานี้ สาม การเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักและการอธิษฐาน

Thoughts on Today's Verse...

No matter how fresh the start nor how great the plans we have made, if we do not walk with God, the coming year will not be a spiritual success. As we receive this gift of a new year, let's commit to serving the Lord. As we make plans for the coming days ahead, let's make sure that those plans are made based on the LORD's revealed will in Scripture, the leading of the Holy Spirit, and prayerful consideration of what our God wants us to accomplish.Verse of the Day's New Year Prayer Focus
คำอธิษฐาน

พระเจ้าแห่งทุกกาลเวลา พระบิดาในสวรรค์ ขอบคุณที่พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยอย่างใกล้ชิดในปีใหม่นี้ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารู้ใจพระองค์ในทุกๆวัน โปรดให้ข้าพเจ้าเจอะเจอกับคนที่จะมาช่วยให้ข้าพเจ้ารักพระองค์มากขึ้น รับใช้อย่างเกิดผลมากขึ้น และเป็นพระพรให้กับคนอื่นๆในทางที่สร้างสรร ขอให้ข้าพเจ้าถวายเกียรติและสง่าราศีแด่พระองค์ ในทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทำ พูด หรือคิดในทุกๆวันด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

God of the ages, my Father in heaven, thank you for being very near as I start on a new year. Please help me know your will each day. Bring the people into my life who will help me love you more, serve you effectively, and bless others in meaningful ways. To you be all the honor and glory in what I do, think, and say in the days ahead. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 21:30

ความคิดเห็น