ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่ว่าเราเริ่มต้นใหม่ยังไง หรือมีแผนการที่ยอดเยี่ยมยังไง ถ้าเราไม่เดินกับพระเจ้า ปีที่จะมาถึงนี้จะไม่ใช่ความสำเร็จทางจิตวิญญาณ เมื่อเราได้รับของขวัญปีใหม่นี้ ขอให้เราอุทิศตนในการรับใช้พระเจ้า ในขณะที่เราวางแผนสำหรับวันข้างหน้า ให้เราแน่ใจว่าแผนการเหล่านั้นเป็นไปตามความประสงค์ของพระเจ้าที่เปิดเผยในพระคัมภีร์ และให้อธิษฐานใคร่ครวญถึงสิ่งที่พระเจ้าของเราต้องการให้เรากระทำให้สำเร็จ

Thoughts on Today's Verse...

No matter how fresh the start nor how great the plans we have made, if we do not walk with God, the coming year will not be a spiritual success. As we receive this gift of a new year, let's commit to serve the Lord. As we make plans for the coming days ahead, let's make sure that those plans are made based on the LORD's revealed will in Scripture, the leading of the Holy Spirit, and prayerful consideration of what our God wants us to accomplish.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าแห่งทุกกาลเวลา พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณที่ทรงอยู่ใกล้ในเวลาที่ข้าพระองค์เริ่มต้นปีใหม่ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์รู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์ ขอทรงนำคนเข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ คนที่จะช่วยให้ข้าพระองค์รักมากขึ้น รับใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นพระพรให้แก่ผู้อื่นในหลายๆทาง ขอให้สิ่งที่ข้าพระองค์ทำ คิด หรือพูดในทุกวันเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

God of the ages, my Father in heaven, thank you for being very near as I start on a new year. Please help me know your will each day. Bring the people into my life who will help me love you more, serve you effectively, and bless others in meaningful ways. To you be all the honor and glory in what I do, think, and say in the days ahead. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 21:30

ความคิดเห็น