ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่ว่าเราเริ่มต้นใหม่ยังไง หรือมีแผนการที่ยอดเยี่ยมยังไง ถ้าเราไม่เดินกับพระเจ้า ปีที่จะมาถึงนี้จะไม่ใช่ความสำเร็จทางจิตวิญญาณ เมื่อเราได้รับของขวัญปีใหม่นี้ ขอให้เราอุทิศตนในการรับใช้พระเจ้า ในขณะที่เราวางแผนสำหรับวันข้างหน้า ให้เราแน่ใจว่าแผนการเหล่านั้นเป็นไปตามความประสงค์ของพระเจ้าที่เปิดเผยในพระคัมภีร์ และให้อธิษฐานใคร่ครวญถึงสิ่งที่พระเจ้าของเราต้องการให้เรากระทำให้สำเร็จ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าแห่งทุกกาลเวลา พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณที่ทรงอยู่ใกล้ในเวลาที่ข้าพระองค์เริ่มต้นปีใหม่ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์รู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์ ขอทรงนำคนเข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ คนที่จะช่วยให้ข้าพระองค์รักมากขึ้น รับใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นพระพรให้แก่ผู้อื่นในหลายๆทาง ขอให้สิ่งที่ข้าพระองค์ทำ คิด หรือพูดในทุกวันเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น