ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราทุกคนชอบ ทำใหม่ หรือโอกาสครั้งที่สอง พระเจ้าทำมากกว่านั้นอีกนะครับ พระองค์ทำให้เราเป็นคนใหม่อีกครั้ง การเป็น "พระเจ้าแห่งสิ่งใหม่" พระองค์สามารถทำให้เราเป็นคนใหม่ได้ นอกเหนือจากการให้อภัย การชำระล้าง พระองค์ทำให้เราบริสุทธิ์ผ่านทางพระเยซู ลองใช้โอกาสของปีใหม่เป็นการเริ่มต้นสำหรับการใช้ชีวิตใหม่ ที่สดใส และมีชีวิตเพื่อพระเจ้านะครับ

Thoughts on Today's Verse...

We all like "do-overs" or second chances. God does much better than that! He allows us to become new again. Being the "God of new things" he can even make us new. Beyond forgiveness, beyond cleansing, he makes us holy through Jesus. Let's use the opportunity of a New Year as a springboard for living a life fresh and new and alive for God!

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต ขอบคุณสำหรับปีใหม่และการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ขอทรงให้สติปัญญาและความแข็งแรงแก่ข้าพระองค์ ในการรับใช้พระองค์ด้วยความซื่อสัตย์ในปีที่จะมาถึงนี้ ข้าพระองค์อธิษฐานขอให้งานของพระองค์จะสำเร็จในชีวิตของข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ถวายตน แผนงานต่างๆ ของข้าพระองค์ และอนาคตของข้าพระองค์ให้กับพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู องค์เจ้าชีวิต อาเมน

My Prayer...

O LORD, thank you for a New Year and a fresh start. Please give me wisdom and strength to serve you with integrity and faithfulness in this coming year. I pray that your work be done in my life as I offer myself, my plans, and my future to you. I pray this through Jesus my intercessor and Lord. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 โครินธ์ 5:17

ความคิดเห็น