ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไม่สามารถทำให้ตัวเองเป็นคนใหม่ได้ แต่เราสามารถปกป้องตัวเองจากอิทธิพลชั่วร้าย และถวายตนให้กับพระเจ้า เพื่อที่เราจะได้เข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์ อย่างไรก็ตาม พระเจ้าเองต้องเป็นผู้ที่ทำให้เราเป็นคนใหม่ ไม่ใช่แค่ตอนที่เราเข้ามารับความรอดเท่านั้น แต่ในทุกๆวัน มีเพียงพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นที่ยั่งยืน ทรงพลัง และสามารถสร้างเราให้เป็นคนใหม่ได้ ขอให้เราถวายตนให้แก่พระเจ้า และให้มั่นใจขอที่พระคุณพระองค์จะให้กำลังแก่เรา ทำให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์แบบและเป็นคนใหม่

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์เข้าเฝ้าพระองค์ เพื่อขอให้พระคุณของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์เป็นคนใหม่ในการมองสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะการมองผู้อื่น ขอทรงโปรดชำระจิตใจของข้าพระองค์ และให้ความคิดและจิตวิญญาณของข้าพระองค์ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น