ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เริ่มปีใหม่นี้ อย่าลืมระลึกถึงคนเหล่านั้นที่เรามีส่วนร่วมในพันธกิจและการประกาศกับพวกเขา ถ้าเราเป็นผู้ที่ถูกเรียกให้มาเป็นผู้ประกาศหรือมิชชันนารี ก็ขอให้เราตั้งใจที่จะอธิษฐานสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้ที่สนับสนุนการงานของเรา ถ้าเราเป็นสมาชิกในคริสตจักรที่ให้การสนับสนุน ก็ให้ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เราสามารถสนับสนุนคนเหล่านั้นที่ไปประกาศข่าวดีในต่างประเทศ รวมถึงคนเหล่านั้นที่ไปประกาศต่างที่ต่างวัฒนธรรมในประเทศของเราเอง การมีส่วนร่วมในการทำงานของพระเจ้ากับคนของพระเจ้าเป็นพระพรอย่างแท้จริงและถือเป็นสิทธิพิเศษ

คำอธิษฐาน

พระบิดาของมนุษย์ทุกคน โปรดทำให้คริสตจักรของพระองค์ มีความรู้สึกที่อยากจะออกไปประกาศกับคนเหล่านั้นที่ยังไม่มีโอกาสรู้จักพระคุณแห่งความรอดของพระองค์ โปรดอวยพรคนเหล่านั้นที่ออกไปแบ่งปันความจริงของพระเยซูด้วยความรัก ความกล้าหาญ และความสัตย์ซื่อในที่ทุกหนแห่ง อธิษฐานในนามของพระผู้ช่วยให้รอดเที่ยงแท้เพียงหนึ่งเดียว องค์พระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change