ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

จริงๆ แล้วปัญหาไม่ใช่คำว่า "ถ้า" แต่เป็นคำว่า "เมื่อ" ลูกหลานของเราต้องเผชิญหน้ากับความกดดันจากกลุ่มเพื่อน เราทุกคนก็เช่นกัน เราต้องข่วยพวกเขาให้ต่อสู้การล่อลวงของความกดดันนี้ ยิ่งไปกว่านั้น ตัวเราเองก็อย่ายอมแพ้ในการต่อสู้กับสิ่งนั้นเช่นกัน

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ข้าพระองค์เผชิญกับการล่อลวงต่างๆ ขอพระองค์ทรงช่วยปกป้องจิตใจ ชีวิต และแบบอย่างของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์มีลักษณะนิสัยที่ดีและยึดมั่นในความซื่อสัตย์ และขอพระองค์ช่วยข้าพระองค์ให้นำ ปกป้อง รักษา และตักเตือนลูกหลานของข้าพระองค์ ทั้งผู้ที่เป็นลูกหลานในสายเลือด และลูกหลานในความเชื่อ ข้าพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น