ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความจริงแล้ว ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ "ถ้า" แต่ "เมื่อไหร่" ต่างหาก ลูกหลานของเราต้องเผชิญกับความกดดันจากกลุ่มเพื่อนเป็นอย่างมาก รวมถึงตัวเราเองด้วย เราต้องช่วยพวกเขาให้ต่อสู้กับการล่อลวงของความกดดันนี้ ยิ่งไปกว่านั้น ตัวเราเองก็อย่าได้ยอมแพ้ในการต่อสู้กับสิ่งนั้นเช่นกัน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้า ข้าพเจ้าเผชิญกับการล่อลวงและการยั่วยวนตลอด โปรดช่วยปกป้องจิตใจ ชีวิต และแบบอย่างของข้าพเจ้าด้วยเถิด โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีลักษณะนิสัยที่ดีและยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ยิ่งกว่านั้น โปรดช่วยข้าพเจ้าให้สามารถ นำ ปกป้อง รักษา และตักเตือนลูกหลานของข้าพเจ้า ทั้งลูกหลานฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายจิตวิญญาณ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น