ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แน่นอนว่า คำเชิญชวนนี้เกิดขึ้นในสมัยที่ยังมีวิหารของพระเจ้าตั้งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม แต่ตอนนี้ เรา ผู้อยู่ใต้คำสัญญาใหม่ของพระเจ้า ต้องไม่ลืมว่า วิหารของพระเจ้าคือคริสตจักร (1 คร. 3:16) และคริสตจักรก็คือร่างกายของเรานี่เอง (1คร. 6:19) ขอให้เราเห็นคุณค่าและเฉลิมฉลองด้วยความชื่นชมยินดีด้วยกันกับครอบครัวที่เป็นคริสตจักรของพระองค์ และขอให้เราถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของเราด้วย ให้เราขอบคุณและสรรเสริญพระนามพระเจ้า ทั้งในที่สาธาณะ ในที่ส่วนตัว และในที่ชุมชน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ที่ข้าพเจ้าสามารถเข้ามาในที่ที่บริสุทธิ์ที่สุดและเข้ามาอยู่ต่อหน้าพระองค์ได้ ก็เพราะพระเยซูยอมสละชีวิตของพระองค์ ข้าพเจ้าตื่นเต้นที่รู้ว่าพระองค์ทรงฟังอยู่ ข้าพเจ้าปลื้มปิติที่รู้ว่าพระองค์ต้อนรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าดีใจที่ได้อยู่กับพระองค์และอยากบอกให้พระองค์รู้ว่า ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งใจแค่ไหนถึงสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้ทำให้กับข้าพเจ้า ขอบคุณที่พระองค์ยอมมาพบปะกับข้าพเจ้าในที่แห่งการอธิษฐานนี้ จนกว่าจะถึงวันนั้นที่ข้าพเจ้าจะกลับบ้านมาอยู่กับพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น