ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อย่าไปคิดถึงแรดตัวสีส้มที่มีปีกสีฟ้าบินอยู่ในอากาศนะ ห้ามคิดละ เลิกคิดเลย ไม่มีหรอกแรดตัวสีส้มที่มีปีกสีฟ้าบินไปมาในอากาศ ประเด็นที่ผมอยากบอกก็ง่ายๆ คือยิ่งเราพยายามจะไม่คิดหรือไม่ทำอะไร เราก็จะจบลงที่คิดหรือทำสิ่งนั้น นั่นเป็นเหตุที่ของขวัญแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าให้กับเรานั้นถึงสำคัญมาก เพราะพระวิญญาณจะให้กำลังกับเราที่จะมีอำนาจเหนือความบาป ไม่ใช่มาช่วยให้เราหยุดคิดหรือปฎิเสธที่จะทำมัน แต่พระวิญญาณจะเบี่ยงเบนหรือดึงความสนใจเราจากบาปไปสู่สิ่งดีๆที่สำคัญกว่าของพระเจ้า

Thoughts on Today's Verse...

I don't want you to think about an orange rhinoceros flying with blue wings. Now quit. I don't want you to think about it anymore. You know there is no such thing as an orange rhino that flies, much less one that flies on blue wings. Oh course the point is simple: the more we try to not do something, the more we focus on it and insure we do what we are not supposed to do. That's why the gift of the Holy Spirit is so important. He enables and empowers us to move beyond our sin — not by focusing on it and refusing it, but by enriching us and "distracting" us with the important things of God.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่อับบา พระบิดา ข้าพเจ้าขอขอบคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ให้มาสถิตอยู่ในข้าพเจ้า แล้วยังร้องทูลขอต่อพระองค์แทนข้าพเจ้าอีกด้วย โปรดเติมข้าพเจ้าให้เต็มไปด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อชีวิตของข้าพเจ้าจะได้ทำตามใจพระองค์และใส่ใจในสิ่งที่พระองค์สนใจ อธิษฐานผ่านทางพระเยซู ผู้ที่เทพระวิญญาณให้กับข้าพเจ้าตอนเชื่อแล้วเข้าพิธีจุ่ม อาเมน

My Prayer...

Abba Father, I thank you so much for your Holy Spirit that lives in me and is now interceding with you for me. Please fill me with your Spirit so that my life more nearly reflects your will and focuses on your concerns. Through Jesus, who poured out your Spirit upon me at my baptism, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of กาลาเทีย 5:16

ความคิดเห็น