ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีนี้ ได้ถูกนำมาใช้ในงานแต่งงานเป็นพันๆครั้งในแต่ละปี เหลือเชื่อจริงๆ เดิมที ข้อความนี้ไม่ใช่เป็นคำสัญญาที่คู่บ่าวสาวจะให้ต่อกัน แต่เป็นคำสัญญาของนางรูธที่มีต่อแม่สามีของเธอ — บางคนจะเรียกเธอว่าอดีตแม่สามี เพราะสามีของรูธ ลูกชายของนาโอมิ ได้เสียชีวิตไปแล้ว แต่นางรูธไม่เคยถือว่านาโอมิเป็น "อดีต" ไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้น พระเจ้าทรงรักความจงรักภักดีและประทานพรเมื่อเรามีความจงรักภักดีต่อคนอื่นๆ ในยุคที่ผู้คนทิ้งกันและกันไปได้อย่างง่ายดายเหมือนจานกระดาษและกระดาษเช็ดปาก ขอให้เราจำไว้ว่าความจงรักภักดีเป็นคุณสมบัติที่พระเจ้าอยากให้เรามีในพระเยซู ดังนั้นขอให้เรามุ่งมั่นที่จะจงรักภักดีกับเพื่อนๆ กับครอบครัว และกับผู้ติดตามคนอื่นๆของพระเยซู

Thoughts on Today's Verse...

This beautiful statement of loyalty makes its way into thousands of weddings each year. Incredibly, this wasn't originally a pledge of a bride or groom. Instead, it was the pledge of Ruth to her mother-in-law — some would call her an ex-mother-in-law since Ruth's husband, Naomi's son, had died. Ruth, however, never treated Naomi as an "ex" of any kind. God loves loyalty and bestows his blessing and favor when we are faithful to others. In an era where people are thrown away as readily as paper plates, paper napkins, and soft drink cans, let's remember that loyalty is a quality that God not only loves but also a character trait that he defines for us in Jesus. So, let's see our loyalty to our friends, family, and other followers of Jesus as a crucial and God-honoring commitment. God used Ruth's loyalty to change history and bring us Jesus!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจและซื่อสัตย์ ขอบคุณที่พระองค์ จงรักภักดีต่อคำสัญญาที่พระองค์ให้กับคนอิสราเอล ขอบคุณที่ไม่ละทิ้งคนของพระองค์หรือคำสัญญาของพระองค์ แม้ว่าคนของพระองค์จะมีจิตใจที่โลเลไม่แน่นอนและไม่ซื่อสัตย์ โปรดอวยพรเราในวันนี้ ที่เราพยายามจะเป็นคนซื่อสัตย์และมีเกียรติ เป็นลูกที่แท้จริงของพระองค์ในโลกที่ปั่นป่วนและทุจริตนี้ ขอให้แสงแห่งความซื่อสัตย์ที่เห็นผ่านทางเรา ทำให้คนอื่นๆ สนใจที่จะแสวงหาความมั่นคงและความหวังในพระคุณและในคนของพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty and faithful God, thank you for your loyalty to your covenant promises to Israel. Thank you for not giving up on your people or abandoning your promises despite the fickleness and unfaithfulness of your children. Bless us today as we seek to be loyal and honorable people, your true children in a turbulent and treacherous world. May the light of faithfulness seen in us beckon others to find stability and hope in your grace and among your people. In Jesus' name, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of นางรูธ 1:16

ความคิดเห็น