ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"หมู่ดาว" มักจะเป็นบ่อเกิดแห่งความหวังให้กับคนของพระเจ้าอยู่เรื่อยๆ อย่างเช่น ตอนที่พระเจ้าบอกอับราฮัมว่า "ลูกหลานของเจ้าจะมีมากมายเหมือนดวงดาว" หรือที่หนังสือสดุดีตั้งคำถามว่า "เมื่อข้าพเจ้าแหงนดูหมู่ดาวบนท้องฟ้า ก็อดที่จะสงสัยไม่ได้ว่า มนุษย์เป็นใครกันพระองค์ถึงห่วงใยนัก" พวกนักปราชญ์จากทางทิศตะวันออกก็ได้ตามดวงดาวมาจนเจอพระเยซู หนังสือลูกาเตือนสติเราว่า พระเยซูเป็นดาวรุ่งที่ฉายแสงลงมายังโลกที่มืดมิดนี้จากสวรรค์ และเดี๋ยวนี้ พวกเราก็เป็นหมู่ดาวเหล่านั้น เป็นดวงสว่างของพระเจ้าในจักรวาลที่มืดมิดนั้น ดังนั้น วันนี้ให้เรามาฉายแสงแห่งสง่าราศีของพระเจ้าในโลกอันมือมิดรอบตัวเรานี้กันเถอะ

Thoughts on Today's Verse...

Stars. They've always been a source of constant hope for God's people. "Your descendants will be like the stars," God told Abraham. "When I see the stars, what is man that you are mindful of him?" the Psalms ask. The Wisemen from the East followed a star to Jesus. Luke reminds us that Jesus was a star of morning light come to us from heaven to shine on those in darkness. And now, we're stars. God's points of light in the dark sky of the universe. So let's make today a day where our light shines God's glory to a dark world around us.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น จักรวาลอันน่าอัศจรรย์ที่กว้างใหญ่ไพศาล พร้อมกับดวงดาวนับพันล้านดวง มันช่างเกินความเข้าใจของข้าพเจ้าจริงๆ แต่ขอบคุณที่พระองค์ได้เรียกข้าพเจ้าให้มาเป็นแสงสว่างในโลกที่มืดมิดรอบตัวข้าพเจ้านี้ และในวันนี้ข้าพเจ้าก็ตั้งใจว่าจะส่องสว่างเข้าไปในจิตใจของทุกคนมากเท่าที่จะทำได้ อธิษฐานผ่านทางพระเยซูผู้เป็นดาวประจำรุ่งที่เจิดจ้านี้ อาเมน

My Prayer...

Almighty God, the incredible expanse of your universe, with its billions of stars, exceeds my limited comprehension. But I thank you for calling me to be a place of light in the dark world around me and I pledge to shine your light today in the lives of all those I might. Through the name of the Bright and Morning Star I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฟิลิปปี 2:14-16

ความคิดเห็น