ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"หมู่ดาว" มักจะเป็นบ่อเกิดแห่งความหวังให้กับคนของพระเจ้าอยู่เรื่อยๆ อย่างเช่น ตอนที่พระเจ้าบอกอับราฮัมว่า "ลูกหลานของเจ้าจะมีมากมายเหมือนดวงดาว" หรือที่หนังสือสดุดีตั้งคำถามว่า "เมื่อข้าพเจ้าแหงนดูหมู่ดาวบนท้องฟ้า ก็อดที่จะสงสัยไม่ได้ว่า มนุษย์เป็นใครกันพระองค์ถึงห่วงใยนัก" พวกนักปราชญ์จากทางทิศตะวันออกก็ได้ตามดวงดาวมาจนเจอพระเยซู หนังสือลูกาเตือนสติเราว่า พระเยซูเป็นดาวรุ่งที่ฉายแสงลงมายังโลกที่มืดมิดนี้จากสวรรค์ และเดี๋ยวนี้ พวกเราก็เป็นหมู่ดาวเหล่านั้น เป็นดวงสว่างของพระเจ้าในจักรวาลที่มืดมิดนั้น ดังนั้น วันนี้ให้เรามาฉายแสงแห่งสง่าราศีของพระเจ้าในโลกอันมือมิดรอบตัวเรานี้กันเถอะ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น จักรวาลอันน่าอัศจรรย์ที่กว้างใหญ่ไพศาล พร้อมกับดวงดาวนับพันล้านดวง มันช่างเกินความเข้าใจของข้าพเจ้าจริงๆ แต่ขอบคุณที่พระองค์ได้เรียกข้าพเจ้าให้มาเป็นแสงสว่างในโลกที่มืดมิดรอบตัวข้าพเจ้านี้ และในวันนี้ข้าพเจ้าก็ตั้งใจว่าจะส่องสว่างเข้าไปในจิตใจของทุกคนมากเท่าที่จะทำได้ อธิษฐานผ่านทางพระเยซูผู้เป็นดาวประจำรุ่งที่เจิดจ้านี้ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น