ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำว่า "ความหวัง" ได้กลายมาเป็นคำที่แสดงถึงความอ่อนแอในสมัยใหม่นี้ และแทบจะหาคำแปลที่ใกล้เคียงไม่ได้เลยในพระคัมภีร์ใหม่ ความหวังเป็นสิ่งที่ประกันว่าสิ่งที่เราเชื่อจะเกิดขึ้น เราสามารถเรียกมันว่าความเชื่อมั่นทางจิตวิญญาณ เรามีความเชื่อมั่นทางจิตวิญญาณเพราะพระเจ้าอยู่ในเราโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งมีความหมายมากกว่าเพียงแค่ความต้องการ มากกว่าแค่อารมณ์ มากกว่าแค่ความเชื่อที่อยู่ในหัวใจของเรา เมื่อเรามาเป็นคริสเตียน พระเยซูเทพระวิญญาณของพระองค์มาให้เรา (ทิตัส 3:3-7) เป็นของขวัญจากพระเจ้าให้เรา (กิจการ2:38; 05:32) เพื่อชำระเรา (1 คร. 6:11) ทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเดียวกัน (1 คร. 12:12-13) และอยู่ภายในเรา (1 คร. 6:19-20) เปาโลเพิ่มอีกสิ่งหนึ่งในการที่พระเจ้าสถิตย์ภายในเรา นั่นคือความรักของพระเจ้า -เราไม่เพียงแต่มีความรักของพระองค์เท่านั้น แต่พระเจ้าให้ความรักใหม่อยู่เสมอ ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระเยซูได้ทรงสัญญาไว้ (ยอห์น 7:37-39)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ ทรงมีอำนาจยิ่งใหญ่และน่ายำเกรงในความบริสุทธิ์ ขอบพระคุณสำหรับที่ไม่เพียงแต่จะมาถึงเราในพระเยซู แต่ขอขอบพระคุณที่อยู่ในเราผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ ขอทรงโปรดเทความรักของพระองค์เข้าไปในหัวใจของข้าพระองค์ เพื่อที่ผลของพระคุณของพระองค์ จะไหลจากข้าพระองค์ไปยังคนรอบข้าง เพื่อที่พวกเขาจะได้รู้จักพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น