ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"อดทนไว้นะครับ!" มีลักษณะไม่กี่สิ่งที่สำคัญกว่าความอดทน ความสำเร็จที่สำคัญที่สุดในชีวิตเกิดขึ้นเพราะความอดทนอดกลั้น "โชคดี" ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อเราได้พยายามมานานพอสำหรับ "ช่วงเวลาที่วิเศษ" ที่จะมาถึง — ในอีกนัยหนึ่งคือ ผมจะบอกว่าผมไม่เชื่อในโชค ชีวิตของโทมัส เอดิสันยืนยันได้ดีที่สุด: ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิต การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ในการมีสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเขาที่มาจาก"1% แรงบันดาลใจและ 99% มาจาการทำงานอย่างหนัก" "อดทนไว้นะครับ!" และให้มองสง่าราศีของพระเจ้าที่ผ่านเข้ามาในตัวคุณนะครับ ไม่ใช่เพราะโชค แต่เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้า ความรัก และการจัดเตรียมของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ยืนหยัดในการทดลองและพิสูจน์ตัวตนที่แท้จริงของข้าพระองค์ในการอดทนอดกลั้นในไฟแห่งการทดลอง โดยผ่านทางเพื่อนที่พระองค์ได้ส่งเข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ และโดยอำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ ของขวัญของพระองค์ ขอให้ความเชื่อของข้าพระองค์เข้มแข็งและกล้าหาญ เพื่อที่ชีวิตของข้าพระองค์จะแสดงให้เห็นถึงกำลังที่อดทนอดกลั้นจากพระองค์ อธิษฐานในนามของผู้ที่สัตย์ซื่อเสมอแม้ในความตาย พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น