ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การให้กำลังใจเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องเป็นผู้นำในการเดินทางนั้น โยชูวาไม่ใช่เป็นที่สองแล้ว ไม่ได้เป็นผู้ช่วยโมเสสผู้เก่งกาจอีกแล้ว แต่ตอนนี้เป็นเวลาที่เขาจะต้องมานำ ประชาชนที่เคยรู้จักแต่โมเสสผู้นำที่ไม่มีใครต่อกรได้ แล้วเขาจะเอาอะไรมานำคนเหล่านี้ได้ นอกจากจะต้องพึ่งความไว้วางใจที่เขามีในคำสัญญาของพระเจ้า และต้องไม่กลัวหรือท้อแท้ใจ มันจะเป็นไปได้ยังไง เป็นไปได้สิ เพราะลักษณะของผู้นำที่แท้จริงของคนของพระเจ้าก็ยังเหมือนเดิม ไม่เคยเปลี่ยนแปลง พระเจ้าก็ยังคงเป็นพระเจ้า พระคำของพระองค์ยังคงเป็นความจริง สัญญาของพระองค์ยังคงเป็นที่น่าเชื่อถือ ฤทธิ์อำนาจของพระองค์นั้นก็ยังยิ่งใหญ่

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ในขณะที่ข้าพเจ้าต้องเจอกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและความท้าทายที่มากขึ้น ช่วยเตือนสติข้าพเจ้าถึงคำสัญญาของพระองค์ ช่วยบรรเทาความกลัวของข้าพเจ้า ช่วยเสริมสร้างความมุ่งมั่นของข้าพเจ้า และนำข้าพเจ้าให้เป็นไปตามใจของพระองค์ ขอให้ชัยชนะที่ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมนั้นนำเกียรติยศและสง่าราศีมาให้แด่พระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น