ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มันน่าสนใจมาก ที่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกแค่ว่าพระเจ้ารักเราแล้วจบแค่นั้น แต่ยังบอกต่อไปอีกว่า "พระเจ้าได้สำแดงความรักของพระองค์..." หรือว่า "นี่แหละคือความรัก คือว่าไม่ใช่เรารักพระเจ้า แต่เป็นพระเจ้าต่างหากที่รักเราและได้ประทาน..." หรือว่า "เพราะพระเจ้าทรงรักโลกมาก จนได้ประทาน..." ความรักเป็นมากกว่าอารมณ์ หรือความตั้งใจ ความรักที่แท้จริง ความรักแห่งการช่วยกู้ ความรักในแบบพระเจ้านั้นเป็นความรักที่มีการกระทำ มีการลงมือทำอะไรสักอย่างไม่ใช่รักเฉยๆ สำหรับเรานั้น พระเยซูทำมากยิ่งกว่าอะไรสักอย่าง เพราะพระองค์สละทุกสิ่ง ยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ทำให้ตอนที่เราจำเป็นต้องได้มันอย่างยิ่ง คือพระองค์สำแดงความรักของพระองค์ในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณที่รักข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารักพระองค์ รักในสิ่งที่พระองค์ทำ รักในสิ่งที่พระองค์เป็น รักในสิ่งที่พระองค์สัญญา และรักในความสัตย์ซื่อของพระองค์ พระบิดาที่รัก ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด ข้าพเจ้ารักพระองค์เพราะพระเยซู ผู้ที่แสดงให้ข้าพเจ้าเห็นถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อข้าพเจ้า โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าที่จะสำแดงความรักนั้นออกมา ด้วยการรับใช้และการให้ เหมือนกับที่พระเยซูได้ทำด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น