ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำอธิษฐานเปลี่ยนแปลงเรา คำอธิษฐานทำให้พระเจ้าเปลี่ยนสถานการณ์ คำอธิษฐานมีพลัง คำอธิษฐานนำมาสู่การฟื้นฟู คำอธิษฐานเปลี่ยนแปลงคนของพระเจ้าและนำความรอดมาให้ คำอธิษฐานทำให้เราเป็นกล้าหาญเพื่อพระเจ้า แล้วทำไมจึงยากนักล่ะครับ ที่จะหาเวลาอธิษฐาน

Thoughts on Today's Verse...

Prayer changes us. Prayer calls on God to change circumstances. Prayer is powerful. Prayer brings revival. Prayer transforms God's people and brings about salvation. Prayer makes us bold for the Lord. So why do we find it so hard to find time to pray?

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงโปรดยกนักรบแห่งการอธิษฐานขึ้น ผู้ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงคริสตจักรของพระองค์ และผู้ที่จะต่อสู้กับซาตาน ขอทรงเติมเต็มคริสตจักรของพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และด้วยความกล้าหาญ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Majestic God, please raise up prayer warriors who will help transform your church and who will battle Satan. Please fill your Church with the Holy Spirit and with boldness. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of กิจการ 4:31

ความคิดเห็น