ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำอธิษฐานเปลี่ยนแปลงเรา คำอธิษฐานทำให้พระเจ้าเปลี่ยนสถานการณ์ คำอธิษฐานมีพลัง คำอธิษฐานนำมาสู่การฟื้นฟู คำอธิษฐานเปลี่ยนแปลงคนของพระเจ้าและนำความรอดมาให้ คำอธิษฐานทำให้เราเป็นกล้าหาญเพื่อพระเจ้า แล้วทำไมจึงยากนักล่ะครับ ที่จะหาเวลาอธิษฐาน

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงโปรดยกนักรบแห่งการอธิษฐานขึ้น ผู้ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงคริสตจักรของพระองค์ และผู้ที่จะต่อสู้กับซาตาน ขอทรงเติมเต็มคริสตจักรของพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และด้วยความกล้าหาญ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น