ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความสุขแบบโลกๆบางอย่างก็ทำให้จิตใจพองโตได้ชั่วครั้งชั่วคราว แต่พอเกิดปัญหา จิตใจเราก็จะห่อเหี่ยวแห้งแล้ง แต่ความสุขในพระยาห์เวห์ และการทำตามใจพระองค์นั้น จะส่งผลให้เราสดชื่น แจ่มใสไปตลอดไม่สิ้นสุด ชีวิตแบบนี้ช่วยเราได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเอาตัวรอดได้ตอนเจอกับช่วงที่เลวร้ายสุดๆในชีวิต

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า องค์บริสุทธิ์แห่งสรวงสวรรค์ ข้าพเจ้าพบเจอกับความสุขในพระองค์และในวิถีทางของพระองค์ และได้พบกับความสดใหม่จากการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ โปรดให้สติปัญญากับข้าพเจ้า ที่จะใช้ชีวิตในแบบที่พระองค์ต้องการในทุกๆวัน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น