ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทรงนำชาวอิสราเอลออกมาอย่างน่าอัศจรรย์ ผ่านแม่น้ำจอร์แดนในช่วงฤดูน้ำท่วม เพราะความรักและพระคุณของพระองค์ และเพื่อเติมเต็มพระสัญญาที่ทรงให้ไว้กับพวกเขา แต่พระองค์ก็ยังมีคำสั่งที่สำคัญเกี่ยวกับพระองค์เองและคนของพระองค์ พระองค์อยากให้อิสราเอลมี "ความยำเกรง" พระองค์ นอกจากนี้พระองค์ยังอยากให้ศัตรูของอิสราเอลสั่นสะเทือนด้วยความกลัว และก็เป็นเช่นนั้น และพระเจ้ามีชัยชนะอันยิ่งใหญ่สำหรับพระองค์เองและคนของพระองค์ เพราะความเชื่อของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และน่าเกรงขาม พระองค์อยู่ในความชอบธรรมและสง่าราศี ข้าพระองค์ต้องการที่จะปฏิบัติต่อพระองค์ด้วยความเคารพยำเกรงเสมอเพราะพระองค์สมควรได้รับความเคารพยำเกรง ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ไม่ได้เป็นยำเกรงหรือเคารพพระองค์ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ไม่ได้ปกป้องพระนามของพระองค์ เมื่อคนอื่นๆ ใช้พระนามของพระองค์ในทางไม่เหมาะสม พระองค์ควรค่าในชีวิตของข้าพระองค์ ความรักของข้าพระองค์ และควรค่าแก่ทุกอย่างของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะนำคำสรรเสริญมาสู่พระองค์ในตอนนี้และตลอดไป อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น