ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าชอบที่เราอธิษฐานขอคำแนะนำและการช่วยจากพระองค์นะครับ! จริงๆ นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามุ่งพยายามในการสร้างคนและแผ่นดินของพระองค์ เนหะมีย์มาหาพระองค์ในฐานะที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า เขาไม่ได้ให้การอธิษฐานเป็นการสั่งพระเจ้าให้ไปทำตามรายการ "สิ่งที่ต้องไปทำ" แต่ตรงกันข้าม จิตใจของเนหะมีย์อยากช่วยคนของพระเจ้า ส่วนที่เหลือของหนังสือเนหะมีย์ เป็นข้อพิสูจน์ว่าพระเจ้าชอบที่ลูกๆ ของพระองค์จะอธิษฐานเมื่อพวกเขามีจิตใจมุ่งมั่นอยู่กับคนของพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

God takes great delight when we pray asking for his guidance and help! This is especially true when the focus of our efforts is on building up his people and his Kingdom. Nehemiah comes as God's servant. He's not giving God a "go do" list using prayer to make God his servant. Instead, Nehemiah's heart burns with the needs of God's people. The rest of the book of Nehemiah is proof that God loves his children to pray when the desires of their heart are on his people and his will.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ควรค่าและชอบธรรม ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ในวันนี้ให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ใช้คำพูดของข้าพระองค์ที่จะอวยพร ให้กำลังใจ และปลอบประโลม ขอทรงใช้อิทธิพลของข้าพระองค์ในการสร้างแรงบันดาลใจ ขอทรงใช้เวลาของข้าพระองค์ทำในสิ่งที่พระองค์ใส่ใจ ขอให้เกียรติของทั้งหมดในสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ จะนำสง่าราศีมาสู่พระองค์ พระคุณของพระองค์ช่วยข้าพระองค์ไว้ ในเวลานี้ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ที่จะแบ่งปันพระคุณนั้นกับคนอื่นๆ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Precious and righteous Father, please use me today as your servant. Take my words and use them to bless, encourage, and comfort. Take my influence and use it to mend and inspire. Take my time and fill it up with your concerns. May the glory and honor of all I do ultimately bring glory to you. Your grace has saved me, please now use me to share that grace with others. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เนหะมีย์ 1:11

ความคิดเห็น