ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าชอบใจมากเมื่อเราอธิษฐานขอคำแนะนำและการช่วยเหลือจากพระองค์ มันเป็นอย่างนี้จริงๆ โดยเฉพาะตอนที่เรามุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างคนและแผ่นดินของพระองค์ เนหะมีย์อยู่ในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้า เขาไม่ได้อธิษฐานให้พระเจ้าทำโน่นทำนี่ ตามรายการของเขาเหมือนพระองค์เป็นคนรับใช้ แต่ตรงกันข้าม จิตใจของเนหะมีย์ร้อนรนที่จะช่วยเหลือคนของพระเจ้า หนังสือเนหะมีย์ พิสูจน์ให้เห็นว่าพระเจ้าชอบใจที่ลูกๆ ของพระองค์อธิษฐาน เมื่อจิตใจของพวกเขามุ่งเน้นไปที่คนของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ต้องการ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้ควรค่าและชอบธรรม โปรดใช้ข้าพเจ้าในวันนี้ให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ โปรดใช้คำพูดของข้าพเจ้าที่จะเป็นพระพร กำลังใจ และการปลอบโยนให้กับคนอื่น โปรดใช้อิทธิพลของข้าพเจ้าในการสร้างแรงบันดาลใจ โปรดใช้เวลาของข้าพเจ้าทำในสิ่งที่พระองค์ใส่ใจ ขอให้เกียรติและคำสรรเสริญที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากสิ่งที่ข้าพเจ้าทำ นำสง่าราศีมาสู่พระองค์ พระคุณของพระองค์ได้ช่วยกู้ข้าพเจ้าไว้ ในเวลานี้ โปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะนำพระคุณของพระองค์ไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น