ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าชอบที่เราอธิษฐานขอคำแนะนำและการช่วยจากพระองค์นะครับ! จริงๆ นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามุ่งพยายามในการสร้างคนและแผ่นดินของพระองค์ เนหะมีย์มาหาพระองค์ในฐานะที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า เขาไม่ได้ให้การอธิษฐานเป็นการสั่งพระเจ้าให้ไปทำตามรายการ "สิ่งที่ต้องไปทำ" แต่ตรงกันข้าม จิตใจของเนหะมีย์อยากช่วยคนของพระเจ้า ส่วนที่เหลือของหนังสือเนหะมีย์ เป็นข้อพิสูจน์ว่าพระเจ้าชอบที่ลูกๆ ของพระองค์จะอธิษฐานเมื่อพวกเขามีจิตใจมุ่งมั่นอยู่กับคนของพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ควรค่าและชอบธรรม ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ในวันนี้ให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ใช้คำพูดของข้าพระองค์ที่จะอวยพร ให้กำลังใจ และปลอบประโลม ขอทรงใช้อิทธิพลของข้าพระองค์ในการสร้างแรงบันดาลใจ ขอทรงใช้เวลาของข้าพระองค์ทำในสิ่งที่พระองค์ใส่ใจ ขอให้เกียรติของทั้งหมดในสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ จะนำสง่าราศีมาสู่พระองค์ พระคุณของพระองค์ช่วยข้าพระองค์ไว้ ในเวลานี้ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ที่จะแบ่งปันพระคุณนั้นกับคนอื่นๆ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น