ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หลายครั้งที่ซาตานล่อลวงเราให้เป็นคริสเตียนสองมิติแบบผิวเผิน คือแค่ไปโบสถ์กับทำดี แต่พระเจ้าเรียกเราให้มีความเชื่อแบบสามมิติแบบลึกซึ้ง พระองค์อยากให้เรารักพระองค์ด้วยด้วยสิ้นสุดใจ สุดชีวิต และสุดตัวของเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาในสรวงสวรรค์ ข้าพเจ้ายำเกรงพระองค์ในฐานะที่เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งต่อความเมตตาและพระพรของพระองค์ที่หลั่งไหลลงมาบนข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารักพระองค์เพราะพระองค์รักข้าพเจ้าก่อนผ่านทางพระเยซู วันนี้ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะแสดงความรักต่อพระองค์ ในทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทำ ในความรักและคำพูด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น