ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หลายสิ่งที่เราคาดหวังและวาดฝันไว้ ในชีวิตจริงมักจะไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่จินตนาการไว้ แต่มีเหตุการณ์หนึ่งที่ดีเกินกว่าที่เราจะสามารถจินตนาการหรือวาดฝันได้ นั่นก็คือ ตอนที่พระเยซูกลับมารับเรากลับบ้านไปอยู่กับพระบิดาของเรา มันจะสุดยอดเกินกว่าที่เราจะสามารถขอ จินตนาการ หรือคิดฝันได้ — พระเยซู รีบเสด็จมาเถิด!

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา ขอบคุณที่รู้จักข้าพเจ้าก่อนกาลเวลาเสียอีก ขอบคุณที่ทักทอข้าพเจ้าในท้องแม่ ขอบคุณที่ส่งพระเยซูมาไถ่ข้าพเจ้าจากบาป และขอบคุณล่วงหน้าสำหรับวันที่พระเยซูจะมารับข้าพเจ้ากลับบ้านไปอยู่กับพระองค์ตลอดนิรันดร์ อธิษฐานผ่านทางพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดผู้มีชัย อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น