ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หลายสิ่งที่เราคาดหวังและวาดฝันไว้ ในชีวิตจริงมักจะไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่จินตนาการไว้ แต่มีเหตุการณ์หนึ่งที่ดีเกินกว่าที่เราจะสามารถจินตนาการหรือวาดฝันได้ นั่นก็คือ ตอนที่พระเยซูกลับมารับเรากลับบ้านไปอยู่กับพระบิดาของเรา มันจะสุดยอดเกินกว่าที่เราจะสามารถขอ จินตนาการ หรือคิดฝันได้ — พระเยซู รีบเสด็จมาเถิด!

Thoughts on Today's Verse...

Many of the things we anticipate and dream about are much less glorious in real life than they were in our imaginations. There is one event, however, that is better than we can imagine and beyond our wildest dreams. When Jesus returns to take us home to be with our Father, it will be far better than we can ask, imagine, dream or think. Maranatha — Come Lord Jesus!

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา ขอบคุณที่รู้จักข้าพเจ้าก่อนกาลเวลาเสียอีก ขอบคุณที่ทักทอข้าพเจ้าในท้องแม่ ขอบคุณที่ส่งพระเยซูมาไถ่ข้าพเจ้าจากบาป และขอบคุณล่วงหน้าสำหรับวันที่พระเยซูจะมารับข้าพเจ้ากลับบ้านไปอยู่กับพระองค์ตลอดนิรันดร์ อธิษฐานผ่านทางพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดผู้มีชัย อาเมน

My Prayer...

Abba Father, thank you for knowing me before time began. Thank you for crafting me in my mother's womb. Thank you for sending Jesus to pay the price for my sins. And thank you in advance for the day Jesus comes to take me home to be with you forever. Through my Conquering Savior I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 โครินธ์ 2:9

ความคิดเห็น