ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ช่างเป็นความคิดที่บรรเจิดจริงๆ! ช่างเป็นความมุ่งมั่นที่อยู่สูงนะครับ! เป็นความท้าทายที่น่าทึ่งจริงๆ! ผมจะต้องมีความคิดแบบเดียวกับพระเยซู เกือบจินตนาการไม่ออกเลย แต่ก็แค่เกือบนะครับ! คุณเห็นไหมครับว่า พระเจ้าทรงเรียกเรามาในมาตรฐานที่สูงส่ง มีสง่าราศี เกินกว่าที่เราจินตนาการได้ เพราะพระองค์เรียกเราลูกๆ ของพระองค์ พระองค์ต้องการให้เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนและให้เป็นผู้รับใช้เช่นเดียวกับที่พระเยซูเป็น

คำอธิษฐาน

ผู้บิดา ผู้ทรงอำนาจและเป็นนิรันดร์ ขอบพระคุณสำหรับพระคุณที่ล้ำลึกของพระองค์ที่ปรากฏในพระเยซู ขอทรงช่วยความคิดในการรับใช้ การเชื่อฟังและการเสียสละของพระเยซูที่จะปกคลุมจิตวิญญาณของข้าพระองค์ และให้มีอิทธิพลในชีวิตประจำวันของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น