ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มันตลกดีนะ ยิ่งเราแสวงหาความสุข ความชื่นชมยินดี หรือสิ่งสำคัญ หรืออะไรที่มีความหมายมากเท่าไหร่ เราก็มักจะไม่พบมัน แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเสนอตัวรับใช้ผู้อื่นและทุ่มสุดจิตสุดใจให้กับองค์เจ้าชีวิตและการงานของพระองค์ เราก็จะพบกับสิ่งที่เราอยากได้นั้น

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้าพระผู้ให้ของขวัญที่ดีและสมบูรณ์แบบ วันนี้ข้าพเจ้าขอโอกาสที่จะได้รับใช้พระองค์และทำให้ผู้อื่นให้ได้เห็นถึงอาณาจักรและสง่าราศีของพระองค์ และถ้าในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับใช้นี้ พระองค์จะช่วยเติมเต็มสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากได้ในใจ ข้าพเจ้าก็ขอขอบพระคุณยิ่ง อธิษฐานผ่านทางพระเยซูผู้รับใช้ของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น