ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งที่ยืนยันว่าเราเป็นลูกแท้ๆของพระเจ้าคือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้เราเกิดผลที่เป็นลักษณะของพระเจ้าออกมา (กาลาเทีย 5:22) พระวิญญาณช่วยเราอธิษฐาน (โรม 8:13) และเสริมกำลังให้กับเราทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จนสำเร็จ (เอเฟซัส 3:14-21) พระวิญญาณปลอบใจเราเมื่อเราทุกข์ใจและทำให้เราสัมผัสได้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราจริงๆ (ยอห์น 14:15-26) พระวิญญาณเป็นสิ่งเดียวที่ยืนยันว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆ(โรม 8:9,14-16) ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรมากมายที่ผ่านมาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณของพระเจ้ายังทำสิ่งต่างๆอีกมากมายให้กับเราที่เป็นลูกของพระเจ้า ดูเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ "God's Holy Fire"

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์สำหรับความบริสุทธิ์ ความยิ่งใหญ่ และอำนาจของพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับความรักความเมตตาของพระองค์ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งใจต่อความรักของพระองค์ที่ยอมสละชีพเพื่อช่วยกู้ข้าพเจ้า ข้าแต่พระบิดา แต่ในวันนี้ ข้าพเจ้าอยากจะขอบพระคุณพระองค์อย่างยิ่งสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ผู้ที่สถิตอยู่ในตัวข้าพเจ้า ผู้ที่เสริมกำลัง ชำระล้าง และปลอบใจข้าพเจ้า ตลอดจนเป็นผู้ที่ทำให้ข้าพเจ้าสามารถมาเป็นลูกของพระองค์ได้จริงๆ ขอขอบคุณในพระนามพระเยซู จากก้นบึ้งของหัวใจข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น