ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ตอนเป็นเด็ก ผมชอบการได้รับของขวัญ เป็นช่วงเวลาที่เรียบง่ายของชีวิต ที่ของขวัญหมายความว่าผมเป็นที่รัก ผมไม่ได้กังวลเกี่ยวกับความสำคัญหรือความหมายที่แฝงอยู่ในของขวัญ ผมไม่ได้กังวลเกี่ยวกับ "สิ่งที่ติดมากับของขวัญ" ก็มันเป็นแค่ของขวัญ เป็นเพียงแค่การแสดงออกถึงความรักที่ผมไม่สมควรได้รับ จากใครสักคนที่ห่วงใยผมอย่างแท้จริง ไม่ดีหรือครับที่เราได้เป็นลูกของพระเจ้าและได้รับของขวัญของพระองค์ และรู้ว่าเราสามารถได้รับของขวัญนั้นในฐานะลูกของพระองค์?!

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับของขวัญแห่งพระคุณ ของขวัญแห่งความเชื่อ ของขวัญแห่งความรอดและเหนือสิ่งอื่นใดคือของขวัญแห่งองค์พระเยซู ข้าพระองค์รู้ว่าไม่สามารถตอบแทนของขวัญเหล่านี้ได้ แต่ข้าพระองค์หวังที่จะพูดว่า "ขอบพระคุณ" ผ่านการดำเนินชีวิตของข้าพระองค์ในตอนนี้ และข้าพระองค์หวังว่าจะบอกว่า "ขอบพระคุณ" ไปจนตลอดกาล อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น