ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราแน่ใจได้เลยว่าพระเจ้ารักเรา พระองค์อยากให้เราอยู่ในพระองค์และได้รับการอวยพรโดยความรักของพระองค์ ความรักนั้นเป็นมากกว่าแค่พระคุณที่มาถึงเราตอนที่เราได้รับความรอด ความรักของพระเจ้าส่งผ่านเรา ในการที่เราแสดงความรักต่อคนอื่น ก็เป็นการให้ความรักของพระเจ้านั้นช่วยพวกเขาให้รอด คนจะเห็นพระองค์ได้ก็ดูจากทัศนคติและการทำดีของเรา พระเจ้าอยากให้เราแบ่งปันความรักของพระองค์กับคนอื่นๆ ความรักของพระองค์อวยพรเราเมื่อเราได้รับจากพระองค์ และเมื่อเราแบ่งปันความรักนั้นด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์พึ่งในความรักของพระองค์ ข้าพระองค์ไม่อยากนึกถึงชีวิตที่ไม่มีความรักของพระองค์เลย เพราะข้าพระองค์คงหลงไปกับทางที่ไม่ถูกต้อง แต่พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ ข้าพระองค์มั่นใจในอนาคตของข้าพระองค์ เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีในเวลานี้ และจะทำดีที่สุดจนกว่าวันที่ความรักของพระองค์จะเป็นที่รู้จัก เมื่อพระเยซูกลับมา ขอบพระคุณที่ทรงรักข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น