ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราแน่ใจได้เลยว่าพระเจ้ารักเรา พระองค์อยากให้เราอยู่ในความรักของพระองค์และได้รับพระพรจากมัน ความรักนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่พระคุณที่มาช่วยให้เรารอดเท่านั้น แต่มันจะต้องแผ่ออกไปผ่านทางเราด้วย เมื่อเราแสดงความรักของพระเจ้าต่อผู้อื่น คนก็จะเห็นและนำไปถึงความรอดได้ เมื่อเราคิดและทำด้วยความรัก คนก็จะเห็นพระเจ้าชัดเจนขึ้น พระเจ้าอยากให้เราแบ่งปันความรักของพระองค์กับผู้อื่น เพราะโดยวิธีนี้ ความรักของพระองค์ก็จะเป็นพระพรทั้งตอนเรารับและตอนเราแบ่งปันด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพเจ้าพึ่งในความรักของพระองค์ คิดไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นยังไง ถ้าขาดความรักของพระองค์ไป ข้าพเจ้าคงหลงหายอย่างกู่ไม่กลับ แต่อย่างไรก็ตาม พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์รักข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงมั่นใจเกี่ยวกับอนาคต และเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีในเวลานี้ และยืนชะเง้อคอยอยู่จนกว่าจะเข้าใจถึงความรักของพระองค์อย่างหมดเปลือกเมื่ออยู่ต่อหน้าพระองค์ตอนที่พระเยซูกลับมา ขอบคุณที่รักข้าพเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น