ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำพูดมีพลัง นักการสื่อสารรู้เรื่องนี้ดี นักเจรจารู้เรื่องนี้ดี ลึกๆ ลงไปแล้ว คุณก็รู้เรื่องนี้ดี คำพูดอวยพรคุณและคำพูดก็ทำลายคุณได้ด้วย การรักษาที่มาจากคำพูดที่ดีและอ่อนโยนก็มีคุณค่า คำพูดที่ทำลาย ยั่วยุโหดร้ายหรือหลอกลวงก็ทำให้เจ็บช้ำ การมีอำนาจนั้นน่าอัศจรรย์นะครับ การที่จะใช้อำนาจนี้ด้วยคำพูดของเราคือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่นะครับ คำพูดมีอำนาจที่จะให้ชีวิต ความหวัง และสันติสุข เมื่อผู้พูด พูดด้วยความรักเพื่อถวายเกียรติแด่พระเยซู ให้เราพูดแบบนั้นกันในวันนี้นะครับ!

คำอธิษฐาน

โอ พระบิดา ข้าพระองค์ต้องการให้คำพูดของข้าพระองค์ที่จะเป็นพระพรในวันนี้ ข้าพระองค์ต้องการให้คำพูดเหล่านั้นสะท้อนให้เห็นถึงพระคุณของพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการให้คำพูดเหล่านั้นนำมาซึ่งการรักษาแด่คนที่เจ็บ และปลอบโยนคนที่เสียใจ ข้าพระองค์ต้องการให้คำเหล่านั้นอ่อนโยนกับผู้ที่ท้อแท้ ข้าพระองค์ต้องการให้คำเหล่านั้นถวายเกียรติและเป็นความจริงในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ข้าพระองค์ต้องการให้คำเหล่านั้นซื่อตรง เมื่อภาษารอบๆ ตัวข้าพระองค์เป็นคำหยาบคาย ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอทรงใช้คำพูดของข้าพระองค์ที่จะอวยพรคนอื่นๆ และนำคำสรรเสริญมาสู่พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู คำที่ดีที่สุดของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น