ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำพูดมีพลัง นักการสื่อสารรู้เรื่องนี้ดี นักเจรจารู้เรื่องนี้ดี ลึกๆ ลงไปแล้ว คุณก็รู้เรื่องนี้ดี ว่าคำพูดสามารถที่จะให้คุณและให้โทษกับเราได้ การรักษาที่มาจากคำพูดที่ดีและอ่อนโยนก็มีคุณค่า คำพูดที่ทำลาย ยั่วยุโหดร้ายหรือหลอกลวงก็ทำให้เจ็บช้ำน้ำใจ คำพูดจึงมีอำนาจอย่างน่าอัศจรรย์ ดังนั้นการใช้คำพูดจึงเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ เพราะคำพูดมีอำนาจที่จะให้ชีวิต ความหวัง และสันติสุข เมื่อผู้พูด พูดด้วยความรักเพื่อถวายเกียรติแด่พระเยซู ให้เรามาใช้คำพูดแบบนั้นในวันนี้กันเถอะ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าอยากให้คำพูดของข้าพเจ้าเป็นพระพร และสะท้อนพระคุณของพระองค์ออกมาให้เห็น ข้าพเจ้าอยากให้คำพูดของข้าพเจ้า นำมาซึ่งการเยียวยารักษาแก่ผู้เจ็บป่วย ปลอบโยนคนที่เศร้าโศกเสียใจ และอ่อนโยนกับผู้ที่ท้อแท้ ข้าพเจ้าอยากให้คำพูดของข้าพเจ้าถวายเกียรติและเป็นความจริงในสถานการณ์ที่ยากลำบาก อยากให้มันนุ่มนวลเมื่อคนรอบข้างใช้คำพูดที่หยาบคาย โปรดใช้คำพูดของข้าพเจ้าที่จะอวยพรคนอื่นๆ และนำคำสรรเสริญมาสู่พระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู ผู้เป็นพระคำหนึ่งเดียวของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น