ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราร้องเพลง "โอ ฉันรักพระเยซู" พระเยซูถามกลับมาว่า เรารักพี่น้องในพระคริสต์มากแค่ไหน เราไม่สามารถรักพระเจ้าได้ถ้าเรายังไม่รักคนที่อยู่รอบข้างเรา

Thoughts on Today's Verse...

"O how I love Jesus!" we sing. Jesus responds by asking how well we are doing with loving our brothers and sisters! We can't love God if we can't love those around us.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดอภัยให้กับข้าพเจ้า ตอนที่ข้าพเจ้าใจแคบ หรือไม่ยอมยกโทษให้กับคนอื่นที่ต้องได้รับความเมตตาจากข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้ดีว่าเมื่อข้าพเจ้าไม่มีความรักต่อพี่น้องในพระคริสต์ ก็เท่ากับว่าข้าพเจ้าไม่ได้รักพระองค์นั่นเอง โปรดอวยพรข้าพเจ้าที่พยายามจะคืนดีกับพี่น้องคริสเตียนที่มีปัญหากับข้าพเจ้าด้วย โปรดช่วยให้การพยายามปองดองกันนี้ เป็นสิ่งที่นำเกียรติยศมาสู่พระองค์และเป็นที่หนุนใจแก่คริสตจักรของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Forgive me, dear Father, for the times I have harbored pettiness in my heart or been unforgiving to those who needed my grace. I recognize that when I am unloving to my brothers and sisters in Christ, I am unloving to you. Please bless me as I work to reconcile some Christian relationships that have not gone well recently. Help these mended friendships to bring glory to you and vitality to your Church. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ยอห์น 4:20

ความคิดเห็น