ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราร้องเพลง "โอ ฉันรักพระเยซู" พระเยซูถามกลับมาว่า เรารักพี่น้องในพระคริสต์มากแค่ไหน เราไม่สามารถรักพระเจ้าได้ถ้าเรายังไม่รักคนที่อยู่รอบข้างเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดอภัยให้กับข้าพเจ้า ตอนที่ข้าพเจ้าใจแคบ หรือไม่ยอมยกโทษให้กับคนอื่นที่ต้องได้รับความเมตตาจากข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้ดีว่าเมื่อข้าพเจ้าไม่มีความรักต่อพี่น้องในพระคริสต์ ก็เท่ากับว่าข้าพเจ้าไม่ได้รักพระองค์นั่นเอง โปรดอวยพรข้าพเจ้าที่พยายามจะคืนดีกับพี่น้องคริสเตียนที่มีปัญหากับข้าพเจ้าด้วย โปรดช่วยให้การพยายามปองดองกันนี้ เป็นสิ่งที่นำเกียรติยศมาสู่พระองค์และเป็นที่หนุนใจแก่คริสตจักรของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น