ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พี่น้องบางคนก็เป็นพระพรในชีวิตจริงๆ ไม่ว่าจะคุยกันทางโทรศัพท์ หรือส่งอีเมล์หนุนน้ำใจกัน หรือได้รับจดหมาย หรือไปเยี่ยมเยียนกัน คิดถึงพวกเขาทีไร ก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพวกเขาทุกที ขอให้เราเลียนแบบเปาโลในเรื่องนี้ และให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาทำให้เราขอบคุณพระเจ้าเสมอ

คำอธิษฐาน

พระยาห์เวห์ที่รัก ขอบคุณสำหรับ... (ใส่ชื่อคนเหล่านั้นที่เป็นพระพรในชีวิตคุณ) พวกเขาเป็นพระพรให้กับข้าพเจ้าตั้งหลายอย่าง ข้าพเจ้าจึงขอให้พระองค์ช่วยอวยพระพรชีวิตของพวกเขาในเวลานี้ ด้วยพระคุณ ฤทธิ์อำนาจ และพระวิญญาณของพระองค์ด้วยเถิด ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น