ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การแยกจากกันเป็นสิ่งที่เรากลัว ไม่ว่าแยกจากลูกๆ หรือพ่อแม่ หรือญาติๆ หรือคู่ครอง หรือเพื่อนๆ หรือพระเจ้า พระเยซูยอมถูกแยกจากพระเจ้าเพื่อมาเป็นมนุษย์และยอมตายบนไม้กางเขน เพราะการสละชีพของพระเยซู จึงทำให้เราแน่ใจได้เลยว่าไม่มีอะไรที่จะมาแยกเราออกจากความรักของพระเจ้าได้ พระเยซูยอมถูกแยกเสียเอง เพื่อเราจะได้ไม่ต้องกลัวการถูกแยกจากพระเจ้าอีกต่อไป

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่ยิ่งใหญ่ของคนทั้งปวง ขอบคุณที่รักข้าพเจ้า ขอบคุณที่ให้สัญญาว่าจะไม่มีอะไรที่สามารถแยกข้าพเจ้าออกจากความรักของพระองค์ได้ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าสัมผัสได้ถึงการสถิตยู่ด้วยของพระองค์ในชีวิตมากยิ่งๆขึ้นด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น