ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การแยกจากกันเป็นสิ่งที่เรากลัว ไม่ว่าจะเป็นการแยกออกจากลูก พ่อแม่ พี่น้อง คู่สมรส เพื่อน หรือจากพระเจ้า พระเยซูทนต่อการถูกแยกจากพระเจ้าด้วยการเป็นมนุษย์และไปที่กางเขน เพราะการเสียสละของพระเยซู เราสามารถรู้ว่าเราจะไม่ต้องถูกแยกออกมาจากความรักของพระเจ้า พระเยซูต้องทนต่อการแยกเพื่อที่เราจะไม่ต้องกลัวอีกต่อไป

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่ยิ่งใหญ่ของคนทั้งหลาย ขอบพระคุณที่รักข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ให้สัญญาว่าไม่มีอะไรที่สามารถแยกข้าพระองค์ไปจากความรักของพระองค์ได้ ขอทรงทำให้ข้าพระองค์ตระหนักถึงการทรงอยู่ด้วยของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น