ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เพื่อนสนิททางฝ่ายจิตวิญญาณ เป็นผู้ที่คุบกับเราได้เมื่อเรามีปัญหา หนุนใจเราขึ้นเมื่อเราอ่อนแอ หรือฉลองกับเราเมื่อเราประสบความสำเร็จ เพื่อนแบบนี้หายากนะครับ หลายคนรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยว พวกเขาโหยหาบางสิ่ง หรือจะให้อธิบายดีกว่านั้นคือ พวกเขาโหยหาใครสักคนที่พวกเขาไม่เคยมีหรือรู้จัก ในวัฒนธรรมตะวันตก เรามีคำที่แสดงว่าเป็นคนรู้จัก แต่ไม่ใช่เพื่อนหรือคู่หู เมื่อมีอะไรแย่ๆเกิดขึ้น เมื่อเราไมีมีอะไรแลกเปลี่ยน คนที่เป็นแค่คนรู้จักก็หนีเราไปเมื่อเรามีปัญหา หรือสายสัมพันธ์ก็เลือนลางไปเมื่อเวลาผ่านไป แต่คนที่เป็นเพื่อนแท้จะทุ่มเทและอุทิศตนในการช่วยเหลือมากกว่าคนในครอบครัวเองเสียอีก ผมรู้ได้อย่างไรน่ะหรือครับ ก็เพราะพระเจ้าทรงสัญญาไว้ และผมก็เคยเห็นมาแล้ว ครอบครัวผมได้รับพระพรที่เจอเพื่อนแท้ ดังนั้นขอให้เราฟังเสียงเรียกที่ทรงเรียกให้เราเป็นเพื่อนประเภทนั้นต่อคนอื่นกันนะครับ และเมื่อเราทำเช่นนั้น เราก็จะมีเพื่อนแท้แบบนั้นด้วยเช่นกัน

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทีสง่าราศีและบริสุทธิ์ ขอบพระคุณพระองค์อย่างมากที่เรียกข้าพระองค์ให้มาอยู่ในครอบครัวของพระองค์ ขอทรงโปรดอวยพระพรให้ข้าพระองค์เจอมิตรภาพที่แท้จริงกับคนในครอบครัวของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น