ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าจะทำให้คนที่เย่อหยิ่งจองหองตกต่ำลง พระองค์ได้กำหนดวันนั้นไว้แล้ว แต่ก่อนที่จะถึงวันนั้น คนที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าต้องมีชีวิตโดยรู้ว่าแม้แต่คนที่มีอำนาจ หากไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็จะถูกทำลาย เราไม่ควรไว้วางใจในอำนาจของมนุษย์ ซึ่งระเหยไปเหมือนน้ำค้างที่กระทบแสงแดดในยามเช้า อำนาจของมนุษย์ถูกจำกัดโดยความตาย เมื่อลมหายใจของจอมเผด็จการหยุดลง อำนาจของเขาก็หมดไปด้วย เมื่อชีวิตของคนชั่วร้ายจบลง ก็ทิ้งไว้แต่ความชั่วร้าย ความไว้วางใจของเราจะต้องอยู่ในพระยาห์เวห์ พระเจ้าจอมโยธา พระเจ้าองค์เจ้าชีวิตแห่งทัพฟ้าสวรรค์ นอกจากพระองค์แล้ว นอกนั้นก็เป็นแค่แสงสะท้อน ที่สลัวๆ เล็กๆ และบิดๆ เบี้ยวๆ ของสิ่งที่แท้จริง

คำอธิษฐาน

อับบาพ่อครับ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า ตอนที่ข้าพเจ้าหันไปพึ่งพาความเข้าใจ สติปัญญาและความเก่งกาจของตนเอง โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าที่ไม่ไว้วางใจในการช่วยกู้ของพระองค์ แต่กลับไปใช้วิธีลับๆล่อต่างๆ และคบค้ากับพวกที่ไม่สมควรคบ โปรดชำระข้าพเจ้าและสร้างใจที่บริสุทธิ์และมีความรักแบบไร้เงื่อนไขต่อพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น