ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ภาพที่ยอดเยี่ยมภาพหนึ่งในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมคือ พระเจ้ายื่นมือขวาของพระองค์ ซึ่งมีฤทธานุภาพ และทรงทำการยิ่งใหญ่เพื่อคนของพระองค์ บ่อยครั้งที่ชาวอิสราเอลต้องเจอปัญหาหรือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ แต่เมื่อคนของพระเจ้าวางใจใจพระองค์อย่างแท้จริง พระเจ้าก็ให้มีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่

คำอธิษฐาน

พระบิดา ผู้ยิ่งใหญ่ในความบริสุทธิ์ ขอทรงยึดข้าพระองค์ไว้และให้กำลังแก่ข้าพระองค์ด้วยอำนาจและพระคุณของพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงทำลายอำนาจของศัตรูของข้าพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์มีความกล้่าหาญในพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น