ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เพลงสามารถทำให้เราร้อนรนหรือปลอบโยนเราได้ เพลงสามารถนำเราย้อนกลับไปในอดีตถึงเวลาพิเศษ หรือให้ความหวังกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่น่าเสียดายที่เรามักจะปล่อยให้คนอื่นเขียนเนื้อร้องและทำนองเพลงให้ ไม่เคยที่จะใช้เวลาเขียน​"เพลงบทใหม่" ของตัวเอง ในวันนี้ มาเริ่มแต่งเพลงบทใหม่แห่งการสรรเสริญเพื่อขอบคุณพระเจ้ากันเถอะ ไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงที่ยอดเยี่ยม แต่ขอเพียงจริงใจและถวายให้แก่พระบิดาผู้เป็นแหล่งของบทเพลงแห่งความชื่นชมยินดีทั้งหลาย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า พระบิดา ขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งบทเพลง โปรดรับเพลงแห่งการขอบพระคุณและสรรเสริญ จากจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีที่เกิดจากพระองค์ด้วยเถิด ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าขอถวายคำขอบคุณและคำสรรเสริญต่อพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น