ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเจอกับความไม่แน่นอนในชีวิต ความเชื่อของท่านยึดติดกับอะไร ใครจะรู้ว่ากลียุค ความอลเวง และความไม่แน่นอน จะไปจบลงที่ใด คุณจะหันไปพึ่งใครที่จะมาช่วยแก้ปัญหาที่สุดแสนจะซับซ้อนนี้ได้ สำหรับดาเนียลและเพื่อนๆของเขา คำตอบที่แน่นอนและเที่ยงแท้เดียวเลย คือ องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าของอิสราเอล ไม่ใช่จากครูที่มีปัญญาในสมัยนั้น ไม่ใช่จากนักศาสนาจากทางตะวันออก ไม่ใช่พวกที่อยู่เหนือคนทางจิตวิญญาณ แต่อยู่ในพระเจ้าเท่านั้น

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก พระองค์เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ที่มีชีวิตเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ไม่มีใครหรือสิ่งใดที่จะสามารถมาเทียบเคียงกับพระองค์ได้ ทั้งในเรื่องสง่าราศี ความชอบธรรม และความยิ่งใหญ่ สำหรับพระองค์ พระบิดานั้น คู่ควรกับคำสรรเสริญ พระเกียรติและพระสิริ ข้าพเจ้าไว้วางใจที่จะให้พระองค์นำชีวิต และนำข้าพเจ้าให้เข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู องค์เจ้าชีวิต อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น