ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรเป็นรากฐานแห่งความเชื่อของคุณในเวลาที่เกิดความไม่แน่นอนครับ? ใครจะรู้ว่าทุกการเปลี่ยนแปลง ความวุ่นวาย และความไม่แน่นอนกำลังจะมุ่งหน้าไปในทิศทางใด? คุณจะสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาที่น่าสงสัยนี้ได้จากใครล่ะครับ สำหรับดาเนียลและเพื่อนๆ ของเขา มีหนึ่งคำตอบที่มั่นคงและเป็นจริง นั่นคือ องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าของอิสราเอลยังไงล่ะครับ ไม่ใช่จากครูอาจารย์ที่มีปัญญา ไม่ใช่จากศาสนาของทางตะวันออก ไม่ได้อยู่ในสิ่งที่อยู่เหนือกว่าทางจิตวิญญาณ แต่อยู่ในพระเจ้าเท่านั้น

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก พระองค์เป็นพระเจ้าแท้จริงที่มีชีวิตเพียงองค์เดียว! ไม่มีใคร หรือสิ่งใดที่สามารถเทียบความงดงาม ความชอบธรรม และความยิ่งใหญ่ได้กับพระองค์ พระบิดา ขอให้ทุกการสรรเสริญ พระเกียรติและพระสิริมีแด่พระองค์ ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์จะนำชีวิตของข้าพระองค์ และนำข้าพระองค์ให้เข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น