ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรามักจะโกรธและอิจฉา... เมื่อเห็นคนชั่วได้ดิบได้ดี ใช่ไหมพระเจ้าเตือนสติเราว่า อย่าให้ความหรูหรามั่งคั่งที่อยู่แค่ชั่วคราวของคนชั่ว มาทำให้ความเชื่อของเราสั่นคลอนและจิตวิญญาณห่อเหี่ยวไป ชัยชนะของพวกเขาเป็นสิ่งชั่วคราว ความมั่งคั่งของพวกเขาก็เหมือนดอกไม้ที่จะเหี่ยวเฉาไป และชีวิตของพวกเขาก็เหมือนหญ้าที่จะเหี่ยวแห้งตายไปในไม่ช้า

Thoughts on Today's Verse...

Frustration and envy... hmmm, isn't that our reaction to those who are evil and yet seem to prosper? We're reminded not to let the apparent and short-lived successes of evil people derail our faith or dampen our spirits. Their victories are temporary, their wealth is like a flower that will wilt, and their life is like the grass which withers and is soon gone.

คำอธิษฐาน

พระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ สรรเสริญพระนามอันบริสุทธิ์และหาที่เปรียบไม่ได้ พระองค์ทรงอวยพรข้าพเจ้าอย่างล้นเหลือ พระองค์ปกป้องข้าพเจ้าเมื่อเผชิญกับศัตรู พระองค์ให้ชีวิต ความหวัง และอนาคตที่จะได้อยู่กับพระองค์ พระบิดาเจ้าข้า ได้โปรดช่วยข้าพเจ้าที่จะไม่ไปเสียเวลาวุ่นวายใจกับสิ่งที่คนอื่นมี แต่ขอให้ใจของข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณและพอใจกับสิ่งที่พระองค์ทำเพื่ออวยพรข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Lord God Almighty, praise your holy and matchless name. You have blessed me mightily. You have protected me in the face of my enemies. You have given me life, and hope, and future with you. Now please, dear Father, help me to avoid wasting my time worrying about what others have. Please give me a heart of thanksgiving for, and contentment with, all that you have done to bless me. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 37:1-2

ความคิดเห็น