ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่ว่าเราพยายามมากแค่ไหนที่จะรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ให้ระลึกไว้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าไม่ใช่เรา เราต้องจำไว้ตลอดไปว่าพระองค์คือจุดเริ่มต้น และยังคงเป็นอยู่ ความบาปพยายามที่จะเป็นเหมือนพระเจ้าในแง่ของความรู้และความเข้าใจ เราต้องรู้จักพระเจ้า แต่เราไม่สามารถรู้ทุกอย่างอย่างเต็มที่เกี่ยวกับพระองค์ได้ เราเป็นผู้ที่สวมใส่ลักษณะของพระองค์ แต่เราไม่สามารถเข้าใกล้ความยิ่งใหญ่ ความชอบธรรมหรือความบริสุทธิ์ของพระองค์ได้ด้วยตัวของเราเอง นี่เป็นสิ่งที่ทั้งน่าตื่นเต้นและน่าอึดอัด แต่พระสัญญายังคงเป็นเหมือนเดิมที่ว่าวันหนึ่งเราจะเป็นเหมือนพระองค์ และเห็นพระองค์ในแบบที่ทรงเป็น (1 ยอห์ 3:1-3) และรู้จักพระองค์อย่างเต็มที่ (1 โครินธ์ 13:11-12)

คำอธิษฐาน

ผู้เลี้ยงที่ประเสริฐ ขอบพระคุณที่อดทนกับข้าพระองค์ ในเวลาที่ข้าพระองค์ไม่สามารถเข้าใจและซาบซึ้งในความบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอบพระคุณที่ส่งพระเยซูเพื่อให้ข้าพระองค์รู้จักพระองค์มากขึ้นและไว้วางใจว่าพระองค์รู้จักข้าพระองค์ดีกว่าที่ข้าพระองค์รู้จักตัวเอง ข้าพระองค์รอคอยที่จะเห็นพระองค์ต่อหน้า เมื่อพระเยซูมารับข้าพระองค์กลับบ้าน จนกว่าจะถึงวันนั้น ขอทรงโปรดรู้ว่าข้าพระองค์รักพระองค์ อธิษฐานสรรเสริญและขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น