ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การที่จะมีจุดยืนที่มั่นคงในท่ามกลางชีวิตที่ไม่แน่นอน และมีความมั่นใจในการจัดเตรียมของพระเจ้านั้น จะต้องขึ้นอยูู่กับปัจจัยสองอย่าง คือ หนึ่งต้องไว้วางใจในพระยาห์เวห์ และสอง ต้องทำดีต่อผู้อื่น เมื่อเราใช้ชีวิตแบบนั้น เราก็เรียนรู้ที่จะพึ่งพระเจ้าในรูปแบบใหม่ ซึ่งจะนำความสดใหม่ ความหวัง และความชื่นชมยินดีแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อน

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นที่รัก อับบาพระบิดา ข้าพเจ้าวางชีวิตไว้กับพระองค์ ข้าพเจ้าถวายชีวิตนี้เป็นเครื่องบูชาเพื่อนำสง่าราศีและเกียรติยศมาสู่พระองค์ ข้าแต่พระบิดา เมื่อข้าพเจ้าทำอย่างนี้ ข้าพเจ้าก็รู้ว่าพระองค์ก็รีบเร่งมาเจอกับข้าพเจ้าด้วยพระคุณแห่งรักและความรักที่เกินเทียบเทียมได้ ขอบพระคุณในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น