ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โอ้ย เรารู้จักวิถีทางของความบาปมาเป็นพันๆปีแล้ว แต่บางครั้งเราก็ยังย่ำอยู่กับลอยเดิมๆนั่นแหละ เราถูกยั่วยวนด้วยสิ่งที่ตามองเห็น แล้วเราเข้าไปสำรวจมันอย่างใกล้ชิด ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความอยากนั้น เราตะลุยเข้าไปเล่นกับมัน แล้วในที่สุดก็หลงไปทำบาป แล้วในที่สุดเราก็ทำบาปกับเรื่องอื่นๆด้วย เราคิดว่าเราน่าจะรู้วงจรของมันและหยุดทำบาปได้แล้ว ดังนั้นด้วยการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทำไมเราไม่ลองมาหยุดทำบาปดูละ

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่มีใจดื้อดึงและเต็มไปด้วยบาป ข้าพเจ้าอยากใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์หมดจดเพื่อพระองค์ ข้าพเจ้าไม่อยากตกเข้าไปในการยั่วยวนของบาป หรือถูกทดลองจากกิเลสของโลกนี้ แต่ข้าพเจ้าอยากที่จะใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้องเพื่อถวายเกียรติให้กับพระองค์ อธิษฐานในนามอันทรงฤทธิ์ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น