ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราต้องพร้อมและสามารถบอกคนเกี่ยวกับความหวังที่พระเยซูได้นำมาสู่ชีวิตของเรา แต่เมื่อเราแบ่งปันความหวังนี้ สองสิ่งที่สำคัญคือ ความน่าเชื่อถือของเรา —พระเยซูเป็นพระเจ้าของหัวใจของเราจริงๆ หรือไม่ — และลักษณะของเรา — เราแสดงความสุภาพและความเคารพในวิธีการชักชวนของเราหรือไม่ เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่จะชนะการขัดแย้ง แต่เป็นจิตใจที่จะมาหาพระเจ้านะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบพระคุณสำหรับการบอกกับเราถึงพระคุณของพระองค์ผ่านมาในพระเยซู ขอทรงให้ข้าพระองค์มีความเชื่อมั่นในการแบ่งปันความหวังในพระเยซู แต่ให้เป็นไปในทางที่สะท้อนให้เห็นถึงพระคุณของพระองค์ อธิษฐานผ่านความหวังที่มีชีวิตของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น