ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรา พระองค์ทำงานอยู่ในเราตอนนี้ พระองค์ทำลายงานของซาตาน และนำเราไปยังที่ที่พระองค์ต้องการให้เราไป ข้อความนี้เป็นจริงเสมอ ไม่ว่าเราจะทำอะไรหรือไปที่ไหนก็ตาม หัวใจคือให้เราแสวงหาความต้องการอะไรจากเราและให้เราใช้ชีวิตตามใจพระองค์ ถ้านั่นเป็นเป้าหมายของเรา เราก็มั่นใจได้เลยว่าไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนพระเจ้าก็จะไปกับเราด้วย

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระเจ้าที่ทำงานอยู่ในชีวิตข้าพเจ้า ขอบคุณที่ไม่ทิ้งข้าพเจ้าให้ตัดสินใจทำโน่นทำนี่ตามลำพัง เพราะถึงพยายามขนาดไหนก็ตามก็ยังมีขีดจำกัดอยู่ดี ขอบคุณที่วางแผนให้กับชีวิตข้าพเจ้าและยังเป็นหลักประกันอีกว่าข้าพเจ้าจะไม่มีวันทำให้เสียแผนถ้าข้าพเจ้ายังทำตามใจพระองค์ ขอบคุณที่เป็นทั้งพระเจ้า พระบิดา และหุ้นส่วน ในทุกด้านของชีวิตของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น